• zo. mei 19th, 2024

Medium Amsterdam – brug naar de andere wereld

DoorAdmin

jul 24, 2023

Clichématig wordt een medium Amsterdam vaak gezien als een waarzegger met een glazen bol. Voor een klein bedrag kan zo’n waarzegger via de bol allerlei vragen beantwoorden. Dat zij dan vooral vragen die te maken hebben met ‘de overzijde’, ‘gene zijde’ of ‘de spirituele wereld’. Maar zoals zo vaak berust een cliché wel ergens op de waarheid. Er zijn gewoon mensen met zekere gaven op deze wereld. Zij zien dingen die voor anderen verborgen blijven. Daarom gaan ze ook vaak door het leven als ‘helderziende’. 

Wij zijn verleerd wat het medium nog wel kan

Het enige dat een medium eigenlijk doet is energieën ervaren die de gewone mens ook wel zou kunnen meemaken. In het leven van baby naar volwassene wordt dat echter afgeleerd. Tot het moment aanbreekt dat je alleen nog maar gelooft in de dingen die je kunt zien. Maar ergens voelen en weten we allemaal dat er meer is tussen hemel en aarde dan ons door onze ouders, op school en op ons werk werd verteld. Het is alleen wat schimmig geworden. Een medium Amsterdam of uit welke stad dan ook, heeft de antennes met de ‘overzijde’ behouden. Die heeft daarom het talent om ook boodschappen uit de spirituele wereld op te pikken. Helderzienden zijn nooit opgehouden buiten het normale lichtspectrum te kijken. En daarom neemt een medium ook veel meer waar dan de gemiddelde mens.

Buitengewoon waarnemen, ook bij een medium Amsterdam

Dat waarnemen gebeurt niet via de gewone zintuigen. Die heeft iedereen vaak wel op scherp staan. We zien en horen alles… denken we. Het medium maakt gebruik van een zesde zintuig, ook wel het geestesoog of het derde oog genoemd. Vanuit de Indiase cultuur wordt die ergens midden op ons voorhoofd gevonden. Een medium kan beelden, situaties of handelingen voor dat geestesoog krijgen. Daarbij kan het om iets beeldends gaan dat nog moet gaan plaatsvinden of allang is gebeurd. Verleden, heden en toekomst zijn voor een medium alle drie levende tijden. 

Paranormaal het lichaam scannen

Wat zou een medium Amsterdam voor je kunnen betekenen? Eigenlijk is er een heel scala aan mogelijkheden. Mediums kunnen in de toekomst kijken. Ze hebben dan een voorschouw. Zo kunnen ze je vooraf behoeden voor minder leuke ervaringen die op komst zijn. Een helderziende kan ook zonder medische apparatuur je lichaam scannen. Zij kunnen kwalen ontdekken of beginnende gebreken. Waar mediums ook goed in zijn, is de symbolentaal. In hun hoofden springen allerlei symbolen naar voren, al naar gelang de reading (de vragen die jij tijdens een consult aan een medium stelt). 

Medium Amsterdam of Rotterdam: altijd de connectie tussen leven en dood

Ook kunnen helderzienden entiteiten zien. Die worden in de volksmond vaak geesten of engelen of lichtbolletjes genoemd. Het normale oog kan ze niet ervaren, het derde oog wel. Een helderziende is zich ook bewust van aura’s en hun kleuren. Een goed medium Amsterdam kan vanuit de aura heel veel gegevens halen. Kern van een medium is dat hij begaafd is om te communiceren met het onzichtbare. Dan gaat het veelal om overleden dierbaren. Het medium is dan de verbinding tussen een gestorvene en iemand die nog hier op aarde leeft. De boodschappen worden op diverse manieren overgebracht, soms in een trance.

Door Admin